Tình hình làm việc nhóm

API đã viết: phân mục, phân mục nested, sản phẩm, xuất sứ, nhà sản xuất, đã tiến hành đưa api lên host để đồng bộ giữa các thành phần của hệ thống, địa chỉ hiện tại: http://retailsmarter.99k.org/

Android code: xong AboutScreen, HomeScreen, LocationScreen, CategoryScreen, ProductScreen, SplashScreen, thực hiện phân luồng việc tải dữ liệu từ api, tải hình ảnh sản phẩm, … sử dụng được api mapsbase của Google Maps, đã xong phần lấy tọa độ của người dùng để cho công việc phân tích sản phẩm sau này.

Website: định hướng layout, thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu hợp lý hơn, bắt đầu viết phần phân chia module của người bán hàng

Sencha: xong việc hiển thị danh sách mục sản phẩm, sử dụng api nested grouping

Số lượng commit trên các repo: lần lượt theo thứ tự repo android, web, sencha: 4, 28, 7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: