Bắt đầu xây dựng giao diện website chính thức

Tình hình các repo

Web: 115

Sencha: 59

Android: 32

Tên miền chính thức đã được mua:

Địa chỉ truy cập: coa.vn

Tên miền con cho APIs: apis.coa.vn

Thực hiện đặt trang Coming soon – Tiến độ: Hoàn thành – Live demo: coa.vn

Thiết kế giao diện chính: Tiến độ: 50% – Live demo: coa.vn/design

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: