Cập nhật tình hình làm việc

Tình hình các repo

Web: 95

Sencha: 36

Adnroid: 25

Các tình hình gặp phải đã được tìm cách khắc phục một cách nhanh chóng, ưu tiên cho bảo đảm tối ưu việc query của server, nhìu lần tổ chức lại và tìm cách tối ưu database, pair code để tìm được những cách code sao cho khi chạy hệ thống đạt hiệu quả cao nhất

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: