Thay đổi APIs, tạo hệ thống quản lý api an toàn và cấu trúc tốt hơn

API được viết lại cấu trúc để dễ truy cập và phân quyền request hơn

Cụ thể bỏ cách truy xuất cũ:

root/apis/module-name.php?key=value

Thay bằng cách truy xuất mới:

root/apis/?api=module-name&key=value

Một số mẫu api hiện tại:

http://retailsmarter.99k.org/apis/?api=group

http://retailsmarter.99k.org/apis/?api=vendor

http://retailsmarter.99k.org/apis/?api=origin

http://retailsmarter.99k.org/apis/?api=product&group=66&from=0&limit=30

http://retailsmarter.99k.org/apis/?api=product-detail&id=1

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: