Công cụ quản lý code

3 repo đã được lập trên bitbucket để đảm bảo việc team code giữa các thành viên

Các thành viên đã được add vào các repo liên quan đến mình

Đã hoàn thiện chức năng backup và restore db trong hệ thống web

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: